Maria Rajakari - Jokaisella on oikeus menestyä -

Vaaliteemani ev.lut.seurakuntavaaleissa 2014

Vaaliteemani ev.lut.seurakuntavaaleissa 2014

SEURAKUNTAVAALIEN 2014 TEEMANI (niissä on läpileikkaus vahvoista osaamisalueistani, joita ovat lasten kasvatustyö, heikompiosaisten auttaminen ja työelämässä vaikuttaminen):

1.   Avioliitto ja perhe

Kirkon nykyistä avioliittokäsitystä ei ole tarpeen muuttaa. Nykyisen Suomen ev.lut kirkon mukaan: ”Avioliitto on miehen ja naisen välinen suhde ja sopimus, perheen perusta. Avioliiton solmimisessa vihittävät sitoutuvat toisiinsa julkisesti ja liitto saa yhteiskunnallisen aseman.”

Kirkon tekemä työ perheiden parissa on yksi sen tärkeimpiä tehtäviä. Lasten kasvatustyön tukeminen mm. perhekerhojen ja päiväkerhojen muodossa sekä avioliittojen tukeminen perheneuvonnassa ja erinäisillä muilla kursseilla sekä tapahtumissa on säilytettävä. Kristillisen kasvatustyön toimintaa on laajennettava koskemaan myös koululaisten aamupäivä - ja iltapäivätoimintaa yhtenä vaihtoehtona.

Kirkon yhteistyötä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten koulujen ja päiväkotien kanssa on vahvistettava. Kristillinen kasvatustyö ja yhteinen kristillinen kulttuuriperintömme on tärkeää näkyä suomalaisessa yhteiskunnassamme selkeämmin.

2.       Diakoniatyö

Sosiaali- ja diakoniatyön juuret ovat kristinuskossa. Kristinuskon yksi peruspilareista on ollut vähäosaisten auttaminen. Diakoniatyön asemaa on korostettava nimenomaan kaikista heikoimmassa asemassa olevien tukimuotona.

Tulee myös muistaa, että meistä jokaisen elämä voi joskus mennä solmuun, jolloin tarvitaan ulkopuolistakin apua. Velkaongelmatkin koskettavat nykyisin monia.

Kirkossa tarvitaankin diakoniatyötä, jossa autetaan ihmisiä pahimman yli. Lisäksi diakoniatyöntekijän työ on keskeisessä roolissa palveluohjaajana nykyisessä monimuotoisessakin yhteiskunnassa. Diakoniatyöhön tulee ohjata kirkon toimesta tarvittava määrä resursseja sekä mahdollisuus ruoka-avun tarjoamiseen.

 3.       Työelämän tuki

Suomi tarvitsee työntekijöitä tänä vaikeana taloudellisena aikana. Tärkeää on myös työntekijöiden hyvinvointi. Monelle ovat tuttuja niin työuupumus kuin työpaikkakiusaaminenkin.

Tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus keskustella työpaikkapapin kanssa työpaikalla tai seurakunnan yhteydessä on kirkon tarjoamaa tukea työelämälle. Tätä työtä kirkon tulee jatkaa ja kehittää toiminnoissaan.

 

 4.       Yhteistyö ja vuorovaikutus kirkon sisällä

Kirkon sisään mahtuu erilaisia ihmisiä ja toimijoita sekä eri tavoin ajattelevia ihmisiä. Jokaiselle on oma paikkansa. Missio Olariin kuuluvana haluan edistää vuorovaikutteista sekä toisia ihmisiä kunnioittavaa keskustelukulttuuria kaikkien kirkon jäsenten kesken. Esimerkkinä resurssien ja tilojen käytössä tämä periaate huomioiden; kaikki mahtuvat saman katon alle.  

 

5.       Paikallinen vaikuttaminen

Jokaisen Espoon seurakunnan paikallisiin toimintoihin tulemisen kynnystä on madallettava ja keksittävä uusia, modernejakin toimintatapoja - ja malleja lähestyä seurakuntalaisia hyödyntämällä esimerkiksi sosiaalista mediaa. Toisena esimerkkinä tästä seurakuntien osallistuminen ”Reilun kaupan” työhön.

On lisäksi mietittävä kuinka saada pidettyä perheet seurakunnan toimintojen piirissä, kun pienten lasten perheiden vanhemmat palaavat töihin. Uusien seurakuntalaisten etsiminen ja palveluiden piiriin saattaminen on myös tärkeä osa tätä työtä.

Olarin seurakunnan alueelle on perustettava uudelle asuinalueelle Suurpeltoon oma kappeli ja/tai muuta seurakunnan toimintaa sekä olla keskeisemmässä roolissa tämän asuinalueen kehittämisessä. 

Lisätietoja minusta löydät kotisivuiltani:www.maria.rajakari.palvelee.fi

OLEN EHDOKKAANA OLARIN EV.LUT.SRK:N ALUEELLA ESPOOSSA SEURAKUNTANEUVOSTOON JA YHTEISEEN KIRKKOVALTUUSTOON! (seurakuntavaalit Espoossa)

------------------------------------------------------------------------------------------

HUOM! Tärkeää tietoa vaalien aikataulusta:

Ennakkoäänestys järjestetään 27.–31.10.2014.

Ennakkoon saa äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa ympäri Suomen. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. Kirkkoherranvirastoissa tai seurakunnan toimistossa voi äänestää ennakkoäänestysviikolla 27.–31.10. joka päivä kello 9–18 ja muissa paikoissa seurakunnan ilmoittamina aikoina. Tärkeää on tietää ehdokkaansa numero. Numerot löytyvät seurakuntien verkkosivuilta.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on isänpäivänä 9.11.2014.

Vaalipäivänä voit äänestää kotiseurakuntasi äänestyspaikassa klo 11–20. Äänestystilanteessa tarvitset henkilöllisyystodistuksen. 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat