Maria Rajakari - Jokaisella on oikeus menestyä -

Maria Rajakari

Maria Rajakari

Minulla on Facebook-sivu: Maria Rajakari sekä oma kotisivu: http://www.maria.rajakari.palvelee.fi/

Käy tutustumassa, löydyn myös Twitteristä: Maria Rajakari, tule seuraajakseni siellä. :-)

Minulla on myös oma profiili Facebookissa, tosin poliittisia ajatuksiani jne. tuon enemmän esiin FB-sivullani, kotisivullani sekä Twitterissä. Fb-profiilini: Maria Rajakari, voit tulla kyllä kaverikseni, jos haluat, laita kaveripyyntö rohkeasti. :-)

- Ja miksi sitten haluan tehdä julkisuustyötä kirjoittelemalla blogeja jne.?

Vastaus:

- Olen kokenut elämässäni raskaita vaiheita, joiden kautta olen oppinut ymmärtämään elämää sekä pyrkinyt jo pitkään vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin alkaen Sosionomi AMK - opinnoista (sain opintojeni päätteeksi stipendin ansiokkaasta suoritetuista opinnoista, koska olin ajanut aktiivisesti asiakkaiden etua julkisuustyön mm. lehtikirjoittelu avulla) sekä siitä eteenpäin mm. Facebookissa herättäen keskustelua minulle läheisistä asioista ja kirjoittamalla blogia Uuteen Suomeen sekä kotisivuilleni, jotka avattiin kansanedustajaehdokkuuteni aikana ja pyrkimällä vaikuttamaan sitä kautta myös päättäjiin ja olenkin huomannut saaneeni aikaan paljolti yhteiskunnallista keskustelua eli todella saanut ajamiani asioita eteenpäin.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

Toimituksen poiminnat